Origami
Mini Bag


종이접기에서 영감을 받은 RVN만의 독창적인 니트 가방은
아름답고 정교한 오리가미 패턴과 함께
테크닉과 감성을 더 작은 공간에 담아냈습니다.

 

 

 

 

 

 

오리가미 미니 니트 백

₩275,000

 

 

 

 

 

 

완전히 새로운, 완벽하게 다른
Origami Knit Mini Bag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origami Knit Mini Bag

 

 

 

작고 가벼운 니트 미니 백은
언제 어디서든 아름다운 자유로움을 선사합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

섬세한 디테일을 확인해보세요.

 

 

 

 

 

COLOR YOU HAPPY!